Spoštovani starši, dragi učenci!

Znašli smo se v okoliščinah, ki so za nas popolnoma nove. Marsikdo se je znašel pred številnimi izzivi, čustvenimi stiskami, težavami, ki se pojavljajo ob šolskem delu, organizaciji časa, nerazumevanjem učne snovi, ipd.

Če ste se sami znašli v takšni ali podobni stiski oz. takšno situacijo prepoznate v drugi družini, se lahko obrnete na nas in nam pišete na naslednje elektronske naslove:

Tina Zobec Pirnat, pedagoginja (šolska svetovalna služba, razredna stopnja) –tina.zobec-pirnat@guest.arnes.si

 
Simona Rozina Borštnar, specialna pedagoginja (izvajalka DSP, razredna in predmetna stopnja) – simona.rozina-borstnar@guest.arnes.si

Lora Kočan, socialna pedagoginja (izvajalka DSP, razredna stopnja) – lora.kocan@guest.arnes.si

Maja Horvat Lampe, socialna pedagoginja (šolska svetovalna služba, izvajalka DSP, predmetna stopnja) – maja.lampe@guest.arnes.si

Anita Rus, pedagoginja (šolska svetovalna služba, predmetna stopnja) – anita.rus@guest.arnes.si

Na naše elektronske naslove se lahko obrnete tudi vsi, ki ste pripravljeni kakorkoli pomagati, razen z osebnimi stiki.

Vsem želimo obilo zdravja!

Aktiv šolske svetovalne službe in dodatne strokovne pomoči