NADARJENI

Po konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci učencem v  šoli v obliki dodatnega pouka in notranje diferenciacije tekom pouka omogočamo učenje zahtevnejših vsebin. V okviru individualne in skupinske pomoči del svojih ur učiteljice namenijo tudi nadarjenim učencem. Tudi na splošno učitelji skozi vse leto spodbujajo sposobnejše učence k sodelovanju na tekmovanjih, dodatnih aktivnostih, prireditvah.

Konec  3. in v 4. razredu učitelji sporočajo svoja mnenja svetovalni službi glede potencialno nadarjenih učencev. Učitelji za predlagane učence izpolnijo ocenjevalne lestvice, svetovalna služba pa pridobi od staršev predlaganih učencev tudi soglasje za testiranje ter nadaljnji postopek evidentiranja (odkrivanja) ter identifikacije (potrditve) nadarjenosti. Proti koncu 4. razreda (predvidoma maja, junija) bo potekalo tudi testiranje predlaganih nadarjenih učencev z dvema testoma, ki ga izvede psiholog. Kasneje se starše tudi seznani z rezultati, učence pa se v nadaljevanju tudi usmerja v njim primerne dodatne aktivnosti in se jim delo v šoli prilagaja glede na njihove večje potrebe po znanju pri določenih predmetih.

V okviru svetovalne službe pa učenci pridobijo možnost načrtovanja svojih dejavnosti, pogovora glede nadarjenosti, razvijanja učnih in delovnih navad, kasneje tudi možnost kariernega načrtovanja. Učitelji poleg dodatnega pouka, priprave na tekmovanja in seminarskih ter raziskovalnih nalog, izvajajo tudi različne delavnice: Učitelji likovne umetnosti bodo za učence različnih razredov v maju izvedli enodnevno likovno kolonijo, učitelj glasbe pa učence različnih razredov pripravlja na tekmovanje, na glasbeno olimpijado. V vseh razredih imajo učenci možnost opravljati angleško bralno značko ter se udeležiti debatnega krožka v angleščini. Ostale delavnice po razredih:

  1. razred: obisk knjižnega sejma, obisk Goethe inštituta (NEM), obisk hiše EU in/ali slovenskega parlamenta, obisk prepoznanih podjetij, ob dnevu holokavsta.
  2. razred: literarni pohod po Ljubljani, obisk knjižnega sejma, delavnice za nadarjene matematike, obisk Goethe inštituta (NEM), obisk hiše EU in/ali slovenskega parlamenta, obisk prepoznanih podjetij, ob dnevu holokavsta.
  3. razred: literarni pohod po Ljubljani, obisk knjižnega sejma, delavnice za nadarjene matematike, obisk Goethe inštituta (NEM), obisk hiše EU in/ali slovenskega parlamenta, obisk prepoznanih podjetij, ob dnevu holokavsta, Plinologija (KEM), KemikUm (KEM), fizikalni krožek.
  4. razred: literarni pohod po Ljubljani, obisk knjižnega sejma, delavnice za nadarjene matematike, obisk Goethe inštituta (NEM), obisk hiše EU in/ali slovenskega parlamenta, obisk prepoznanih podjetij, ob dnevu holokavsta, Plinologija (KEM), KemikUm (KEM), fizikalni krožek, poglobljeno karierno svetovanje.

Za pridobitev Zoisove štipendije štejejo zgolj ocene v zaključnem 9. razredu OŠ in izredni dosežki zadnjih dveh let, torej predvsem zlata in srebrna priznanja ter visoka mesta na državnih ali mednarodnih tekmovanjih. Vse dodatne informacije bodo pridobili učenci tudi v šoli.