ANGLEŠČINA

Pri učenju tujih jezikov (predvsem pri angleščini) se večkrat pojavljajo težave, saj učenje besed na pamet in s prevajanjem ne obrodi sadov, zato si preberite nekaj nasvetov za učinkovitejše in bolj zanimivo spoznavanje in usvajanje novih besed ter besednih zvez:

1. Berite, berite, berite
Največ besed boste spoznali z branjem različnih besedil: v knjigah, časopisih, revijah, na spletnih straneh … Besede so v besedilu povezane v smiselno celoto, zato laže razumete njihov pomen, zaradi konkretnega konteksta pa si jih hitreje zapomnite in vam dlje ostanejo v spominu. Prav tako boste nove besede laže uporabili v stavku, saj se boste naučili značilnih fraz, v katerih se pojavljajo. Pri branju bodite pozorni na nove fraze, in preden jih preverite v slovarju, skušajte razumeti pomen skozi kontekst. Če poleg branja poslušate tudi avdioknjige, boste usvojili še pravilno izgovorjavo in naglas novih besed in fraz.

2. Naredite si kartončke z novimi besedami
Na kartončke si na eno stran zapišite novo besedo, na drugo stran pa dober primer uporabe besede v stavku. Če ste bolj vizualen tip, si lahko kartončke obarvate, da bodo privlačnejši in si boste besede laže priklicali v spomin. Kartončke dobro premešajte in jih vlecite iz kupa ter ponavljajte nove besede, tako da z vsako tvorite stavek.

3. Spoznajte celo družino
Za vsako besedo poiščite izpeljanke in zloženke ter tako še obogatite svoje besedišče. Besedne družine si lahko zapišete v slovarček novih besed ali jih zapišete v obliki miselnega vzorca.

4. Uganite besedo
Med ponavljanjem si lahko vajo popestrite z iskanjem sopomenk in protipomenk ali skušate novo besedo opisati z drugimi besedami, ki jih poznate.

5. Vizualizirajte nove besede
Na začetni stopnji učenja tujega jezika se najprej spoznavamo s predmeti, ki nas običajno obkrožajo. Na listke napišite imena teh predmetov v tujem jeziku in polepite prostor okoli sebe. Če se boste vsakodnevno srečevali z besedami, bodo kmalu postale del vas.Ko se sprehajate po mestu, z očmi poslikajte cesto, drevo, hišo, cerkev in podobno ter v mislih izgovorite besedo v jeziku, ki se ga učite. Novih besed se veliko laže naučimo s pomočjo slik, toliko bolje, če so te resnične.

6. Ustvarjajte zgodbice
Če imate bujno domišljijo, bodite ustvarjalni tudi v jeziku. Ko ste se naučili precej novega besedišča o neki temi, si besede zapišite na list in jih uporabite v svoji izvirni zgodbi.