PREVENTIVA

ZDRAVLJENJE GLISTAVOSTI IN PREVENTIVNI UKREPI

NAVODILA OB POJAVU NAGLAVNIH UŠI

NASILJE JE ČIST OUT

V času od 21.-29.9.2023 je v sodelovanju s Policijo in ZRSŠ potekala tudi na naši šoli akcija “Nasilje je čist out”. Z akcijo želimo otroke na prijazen način opozoriti na problematiko nasilja med vrstniki, jih spodbuditi k prijateljskim odnosom, pa tudi ozavestiti, naj v primeru nasilja poiščejo pomoč.

Poleg pogovorov in preventivnih dejavnosti na šoli, smo to tematiko ozavestili tudi s pomočjo preventivnih plakatov in knjižnih kazalnikov, kjer so informacije o oblikah medvrstniškega nasilja in napotki, kam naj se otroci in mladostniki obrnejo po pomoč, če postanejo žrtve tovrstnih dejanj. Vsi učenci od 5. do 9. razreda so prejeli tudi knjižne kazalke, ki jih bodo spremljale celo šolsko leto pri učenju in branju knjig. Na njih je QR koda in s klikom na kodo lahko pridejo do spletnih strani, kjer je teh vsebin še več in so uporabne tako za otroke kot tudi za starše in učitelje. Tako lahko vsakomur v kritičnih trenutkih te informacije pridejo prav.

BLAZNO RESNO O HPV

Obveščamo vas, da je v sodelovanju z Deco Muck, nastala povsem nova poučna brošura Blazno resno o HPV, ,ki podaja strokovne informacije o HPV na zabaven način. Več si lahko preberete v brošuri in se sami odločite, kaj je najbolj koristno za vašega otroka.

SMERNICE ZA VKLJUČITEV OTROK V ŠOLO/VRTEC PO PREBOLELI NALEZLJIVI BOLEZNI

Obveščamo vas, da so izšle posodobljene smernice “Vključitev otrok v vrtec/šolo po preboleli nalezljivi bolezni” (ver. 8, dne: 6.10.2023; so usklajene s smernicami, ki jih je izdal SK za Pediatrijo v septembru 2023).

Objavljene so na spletni strani NIJZ na povezavi:

https://nijz.si/wp-content/uploads/2023/09/vkljucitev_v_vrtec_v7_25_09_2023.pdf