BREZPLAČNI PREDAVANJI ZA STARŠE

Izbrano

Spoštovani starši,

V šolskem letu 2023/2024 Rdeči križ Slovenije, območna enota Ljubljana, organizira starševske večere z aktualnimi temami. V mesecu novembru bosta, v prostorih Četrtnih skupnosti, organizirani dve brezplačni predavanji ob naslednjih terminih:

  • v ponedeljek, 6. novembra 2023, med 17.30 in 19.00 uro, v prostorih, ČS Trnovo, na Devinski ulici 1B, bo potekalo predavanje ASERTIVNOST IN SOCIALNE VEŠČINE,
  • v sredo, 8. novembra 2023, med 17.30 in 19.00 uro, v Humanitarnem centru, na Tržaški 132, bo potekalo predavanje IZZIVI SPLETA IN PAMETNIH TELEFONOV.

V kolikor vas katerokoli izmed ponujenih predavanj zanima in bi se ga radi udeležili, prosim ne pozabite na prijavo, saj je število mest žal omejeno.

Vljudno vabljeni!

Aktiv ŠSS

DUŠEVNO ZDRAVJE UČENCEV NAŠE ŠOLE IN PROJEKT: KAKO SE POČUTIŠ?

Izbrano

V letošnjem šolskem letu 2023/24 se bomo, v skladu našim krovnim vzgojnim načrtom (dostopen na povezavi: https://oskarjevasvetovalnica.splet.arnes.si/files/2023/10/VZGOJNI-NACRT-DUSEVNO-ZDRAVJE-23_24-1.pdf) , posvetili duševnemu zdravju učencev naše šole, saj jih želimo čim bolje opremiti za njihov prehod v odraslo obdobje. Skupaj z Unicefovim projektom: KAKO SE POČUTIŠ? bomo v času pouka in s pomočjo učiteljev v šoli izvajali mesečne delavnice iz različnih sklopov duševnega zdravja (čustva, stres, tesnoba, pozitivnost, jeza, osamljenost, odnosi, sreča, sočutje, funkcionalno izražanje čustev). Naš namen je načrtno razvijati zavedanje o pomenu le-tega in opremljati otroke, prav tako tudi starše in zaposlene, z znanjem, ki ga potrebujemo za krepitev psihološke prožnosti (odpornosti, rezilientnosti) v današnji družbi. Takšno ozaveščanje pripomore k zgodnjemu prepoznavanju duševnih stisk in zmanjšanju porasta le-teh pri otrocih in mladih.

O izvedbi projekta: Kako se počutiš? ste bili s strani razrednikov na prvem roditeljskem sestanku seznanjeni tudi starši. V izvedbo projekta ste poleg otrok neposredno vključeni tudi vi, zato bo za vas na šoli izvedeno tudi 90 minutno interaktivno predavanje, pripravljeno s strani družinskega in zakonskega terapevta. Udeležba je priporočljiva, saj bomo le z roko v roki (šola in starši) lahko dosegli boljše zavedanje otrok o duševnemu zdravju ter s tem pripomogli k bolj zdravemu, odprtemu in prijetnemu vzdušju v šoli, kakor tudi doma. O datumu izvedbe omenjenega predavanja boste pravočasno obveščeni.

Več koristnih informacij in nasvetov o prepoznavanju duševnih stisk ter o projektu Kako se počutiš? je dosegljivih na spodnjih povezavah:

AKTIV ŠSS