BREZPLAČNI PREDAVANJI ZA STARŠE

Izbrano

Spoštovani starši,

V šolskem letu 2023/2024 Rdeči križ Slovenije, območna enota Ljubljana, organizira starševske večere z aktualnimi temami. V mesecu novembru bosta, v prostorih Četrtnih skupnosti, organizirani dve brezplačni predavanji ob naslednjih terminih:

 • v ponedeljek, 6. novembra 2023, med 17.30 in 19.00 uro, v prostorih, ČS Trnovo, na Devinski ulici 1B, bo potekalo predavanje ASERTIVNOST IN SOCIALNE VEŠČINE,
 • v sredo, 8. novembra 2023, med 17.30 in 19.00 uro, v Humanitarnem centru, na Tržaški 132, bo potekalo predavanje IZZIVI SPLETA IN PAMETNIH TELEFONOV.

V kolikor vas katerokoli izmed ponujenih predavanj zanima in bi se ga radi udeležili, prosim ne pozabite na prijavo, saj je število mest žal omejeno.

Vljudno vabljeni!

Aktiv ŠSS

DUŠEVNO ZDRAVJE UČENCEV NAŠE ŠOLE IN PROJEKT: KAKO SE POČUTIŠ?

Izbrano

V letošnjem šolskem letu 2023/24 se bomo, v skladu našim krovnim vzgojnim načrtom (dostopen na povezavi: https://oskarjevasvetovalnica.splet.arnes.si/files/2023/10/VZGOJNI-NACRT-DUSEVNO-ZDRAVJE-23_24-1.pdf) , posvetili duševnemu zdravju učencev naše šole, saj jih želimo čim bolje opremiti za njihov prehod v odraslo obdobje. Skupaj z Unicefovim projektom: KAKO SE POČUTIŠ? bomo v času pouka in s pomočjo učiteljev v šoli izvajali mesečne delavnice iz različnih sklopov duševnega zdravja (čustva, stres, tesnoba, pozitivnost, jeza, osamljenost, odnosi, sreča, sočutje, funkcionalno izražanje čustev). Naš namen je načrtno razvijati zavedanje o pomenu le-tega in opremljati otroke, prav tako tudi starše in zaposlene, z znanjem, ki ga potrebujemo za krepitev psihološke prožnosti (odpornosti, rezilientnosti) v današnji družbi. Takšno ozaveščanje pripomore k zgodnjemu prepoznavanju duševnih stisk in zmanjšanju porasta le-teh pri otrocih in mladih.

O izvedbi projekta: Kako se počutiš? ste bili s strani razrednikov na prvem roditeljskem sestanku seznanjeni tudi starši. V izvedbo projekta ste poleg otrok neposredno vključeni tudi vi, zato bo za vas na šoli izvedeno tudi 90 minutno interaktivno predavanje, pripravljeno s strani družinskega in zakonskega terapevta. Udeležba je priporočljiva, saj bomo le z roko v roki (šola in starši) lahko dosegli boljše zavedanje otrok o duševnemu zdravju ter s tem pripomogli k bolj zdravemu, odprtemu in prijetnemu vzdušju v šoli, kakor tudi doma. O datumu izvedbe omenjenega predavanja boste pravočasno obveščeni.

Več koristnih informacij in nasvetov o prepoznavanju duševnih stisk ter o projektu Kako se počutiš? je dosegljivih na spodnjih povezavah:

AKTIV ŠSS

V podporo staršem šolskih novincev

Izbrano

Kaj pričakujemo od otrok ob vstopu v osnovno šolo?

 • pozna in uporablja osnovne vljudnostne fraze ob očesnem stiku (pozdrav, prosim, hvala,…)
 • je samostojen pri osnovnih higienskih navadah (umivanje rok, obiskovanje stranišča, brisanje nosu)
 • se zna obleči in obuti, odpeti/zapeti zadrgo
 • prepozna svoje potrebščine, oblačila in obutev
 • loči med tem, ”kaj je moje in kaj je tvoje”
 • ob klicu se odzove na svoje ime in usmeri pozornost na odraslo osebo glede nadaljnjih usmeritev ali zahtev
 • izpolni preprosta in sestavljena navodila
 • razume in sprejema pomen besede „ne“ , razume, da mora včasih počakati, da pride na vrsto
 • zna pripraviti in pospraviti stvari, kot mu je naročeno
 • zna uporabljati jedilni pribor, svinčnik, barvice in škarje
 • pozna osnovno rokovanje z žogo (met in lovljenje)

Nekaj dobronamernih nasvetov šolske svetovalne službe

V stiku z otrokom bodimo prisotni (očesni stik, brez telefona, se pogovarjamo, ga zavestno poslušajmo in se zbrano in jasno odzivamo v odnosu in v komunikaciji).

Naučimo se reči in zdržati “NE”, kadar je to za nas ali za otroka zelo pomembno. Čustveno zreli odrasli začutimo, kdaj svoj ne izrečemo iz srca, z ljubeznijo in v dolgoročno podporo svojemu otroku.  Zato kar pogumno.

V pogovoru z otrokom bodimo pozorni na besedišče in jasno izgovorjavo. Besedišče naj bo čim bolj bogato, opisno komentirajmo dogajanje, pristnih svoje in otrokove čustvene reakcije, stanja, občutke sproti ubesedimo, …). Otrok mora besedišče še postopoma osvojiti. Če ga odrasli ne uporabljamo, ga otrok ne more dobiti.

V čustveno varnem stiku bodimo zgled primerne komunikacije in odnosa – vljudnostne fraze prosim, hvala, se opravičujem… in tudi dosledno pričakujmo uporabo obojega. Pohvalimo otroka, ko opazimo, da mu gre vse bolje.

Spodbujajmo samostojnost otroka, a temu posvetimo potreben čas (otroku omogočimo, da doma uri potrebne veščine – umivanje zob, oblačenje, urejanje svoje omare, skrb za svoje stvari. Zavedajmo se, da otrok potrebuje dovolj časa za usvojitev spretnosti in veščin. To je otrokova potreba, omogočanje okoliščin za to, pa naša odgovornost. Če se nam zmeraj mudi, otrokova potreba ni izpolnjena.

Do septembra je še precej časa za vajo, zato naj bo to učenje z vami igrivo in vedro v pričakovanju nove življenjske pustolovščine, ki se ji reče šola.

Izbrano

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE POLETNE ŠOLE V NARAVI 2023/24

Avtor: Teja Špoljar | Jun 22, 2022 | Nerazvrščeno

Spoštovani starši bodočih petošolcev!

V kolikor bi želeli, da bi imel vaš otrok subvencionirano poletno šolo v naravi, ki bo potekala v Piranu v terminu od 11. 9. do 15.  9. 2023  oz. od 18. 9. do 22. 9. 2023, vas prosimo, da izpolnjeno vlogo s prilogami vrnete v šolsko svetovalno službo, najkasneje do torka,  20. 6. 2023. Kasneje oddanih vlog žal ne bomo mogli upoštevati.

Povezava do vloge:

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE POLETNE ŠOLE V NARAVI 2023/24

Hvala za razumevanje!

Lepo vas pozdravljam,

Teja Špoljar, svetovalna delavka

Kako se z otrokom pogovarjati o strelskem napadu? 

Izbrano

Ko se na naslovnicah časopisov pojavi novica o streljanju na šoli, lahko to, ne glede na to, kje živite, povzroči občutke, kot so strah, žalost, jeza in tesnoba. Tukaj je nekaj nasvetov
UNICEF-a, kako se lotiti pogovora z otrokom ter mu nuditi podporo in tolažbo:

https://unicef.si/wp-content/uploads/2023/05/UNICEF_Kako_se_z_otroki_pogovarjati_o_streljanju_v_solah.pdf

Aktiv ŠSS

Vabilo na spletno predavanje Zabavne tehnike skupnega branja

Izbrano

Ursula Lavrenčič, vodja projekta KOBI ter gostji Ksenija Funa in Sandra Kolarič – izkušeni specialni pedagoginji, vabijo na SPLETNO PREDAVANJE Zabavne tehnike skupnega branja v četrtek, 16. marca 2023, ob 18. uri.

Z video primeri vam bodo prikazali, kako lahko otroku doma učinkovito stojite ob strani pri vsakodnevni bralni vaji.

Udeleženci boste prejeli kodo za enomesečno brezplačno uporabo aplikacije KOBI.

Vabljeni starši otrok od 1. do 4. razreda, učitelji, drugi strokovni delavci in vsi zainteresirani.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Obvezna je prijava na naslovu:

https://bit.ly/KOBI-BRAVO-predavanje.

Lepo vas pozdravljam,

Teja Špoljar, svetovalna delavka

3. ŠOLA ZA STARŠE (brezplačna spletna predavanja)

Izbrano

Spoštovani starši!

Vabimo vas, da spremljate kvalitetna brezplačna spletna predavanja, ki jih
organizira Pozitivna psihologija za boljše življenje. Posnetki predavanj so za ogled na voljo: TUKAJ

Nekaj zadnjih predavanj, za katera si lahko ogledate posnetke:

dr. Lucija  Čevnik: Mama hčerki – odnos med ljubeznijo in posesivnostjo

Izidor Gašperlin: Kako otroka ”naučiti” čustvovati?

Nik Škrlec: Urjenje spomina

Špela Reš: ”Vseeno mi je” – Obrazi čustvenih stisk pri otrocih in mladostnikih

Matej Zaplotnik: Starševstvo po ločitvi

Goran Škrobalj: Sanacija škode pri pokoronskih otrocih

Lepo vas pozdravljamo in vabimo k ogledu!

Aktiv ŠSS

PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE BRANJA

Izbrano

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi lahko dostopate do gradiva, ki so ga pripravile specialne in rehabilitacijske pedagoginje Centra Janeza Levca v sodelovanju s šolsko svetovalno službo OŠ Oskarja Kovačiča:

https://oskarjevasvetovalnica.splet.arnes.si/files/2023/02/Priporocila-za-branje.pdf

Gradivo je namenjeno staršem otrok, ki imajo težave pri branju oz. so šibki, oklevajoči bralci. V pomoč vam bo pri izbiri ustreznih besedil za branje ter pri izbiri dejavnosti, ki otrokom približajo branje na zabaven način.

Veliko bralnih užitkov vam želimo!

PRVA PSIHOLOŠKA POMOČ osebam v duševni stiski

Izbrano

Vsak od nas je verjetno že imel, ima ali pa bo kdaj v prihodnje doživel bližnji stik z osebo v duševni stiski. Naš odziv lahko osebi v duševni stiski pomaga pri nadaljnjem iskanju ustrezne pomoči. Pri tem so nam lahko v podporo smernice psihološke prve pomoči, ki ponujajo konkretne informacije, kako prepoznati, pristopiti in pomagati osebi v duševni stiski (samomorilne misli, panični napadi, prekomerno pitje alkohola, depresija,…)

Pripravljene smernice psihološke prve pomoči temeljijo na strokovnih in znanstvenih spoznanjih, vendar so oblikovane poljudno in namenjene prav vsakomur od nas. Dostopne so na naslednji povezavi: https://www.zadusevnozdravje.si/pomagam-drugemu/kako-pomagam/. Hkrati je na spletni strani programa MIRA na voljo nov sklop z naslovom »Pomagam drugemu«, v katerem boste našli še več koristnih in uporabnih vsebin ter izobraževanja programa Psihološke prve pomoč

Vse dobro vam želi Aktiv ŠSS

MREŽA VIROV POMOČI NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Izbrano

Spoštovani starši.

Zavedamo se, da včasih potrebujemo tako odrasli, kot otroci in mladostniki, strokovni nasvet, pregled ali druge vire strokovne pomoči na področju duševnega zdravja, pa ne vemo, kam se lahko obrnemo.

V prilogi si lahko ogledate Mreže virov pomoči (izvajalce in storitve) na področju duševnega zdravja , ki so brez neposrednega plačila na voljo v naši regiji.  

Datoteka je objavljena tudi na spletni: https://www.zadusevnozdravje.si/kam-po-pomoc/mreza-virov-pomoci/

Vse dobro, ŠSS

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

Izbrano

Spoštovani starši!

Nacionalni inštitut za javno zdravje  je v sodelovanju  s pediatri iz Združenja za pediatrijo ter s strokovnjaki z drugih področij (pedopsihiatri, psihologi, klinični psihologi…) pripravil Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih.

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih naslavljajo vse aktualnejšo problematiko prezgodnje in prekomerne uporabe zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Prinašajo časovna priporočila in usmeritve za uporabo zaslonov ter vrsto drugih strokovnih vsebin.

Dostopne so na povezavi:

https://www.nijz.si/sl/smernice-za-uporabo-zaslonov-pri-otrocih-in-mladostnikih

Z lepimi pozdravi,

aktiv ŠSS

Kaj lahko naredim, da mi bo lažje?

Izbrano

Priročnik za mladostnice in mladostnike je izšel ob 20-letnici programa za duševno stanje mladih To sem jaz in spletne svetovalnice www.tosemjaz.net. V njem najdete veliko uporabnih vsebin: pomoč pri prepoznavi znakov morebitnih stisk in reakcij v stiski, vplivi na doživljanje, počutje in vedenje, soočanje s stisko – kako doseči umirjenost in ukrepanje ipd.

Digitalizirana izdaja priročnika se nahaja na povezavi:https://live.editiondigital.com/e/221cpgqsc/prirocnik-kaj-lahko-naredim-da-mi-bo-lazje#!na-pot

Lep pozdrav,

šolska svetovalna služba

7 RECEPTOV ZA VZGOJO

Izbrano

Spoštovani starši.

G. Juhant je trenutno eden najbolj prepoznavnih strokovnjakov na področju vzgoje otrok. V prilogi si lahko preberete 7 praktičnih nasvetov, ki vam lahko pomagajo pri vzgojnih izzivih vaših otrok.

https://vzgoja.si/wp-content/uploads/E-knjiga-Marko-Juhant-7-receptov-za-vzgojo-otrok.pdf

Želimo vam lep preostanek šolskega leta, veliko zdravja in medsebojnega razumevanja.

AKTIV ŠSS

Brezplačna predavanja Pozitivne psihologije za boljše življenje

Izbrano

Spoštovani starši.

Vabimo vas, da spremljate kvalitetna brezplačna predavanja, ki jih organizira Pozitivna psihologija za boljše življenje. Če ste kakšnega zamudili, nič hudega – posnetki predavanj so za ogled na voljo tukaj.

Nekaj zadnjih predavanj, za katera si lahko ogledate posnetke:

Boštjan Gorenc Pižama: Kako otroku približati branje

dr. Eva Škobalj: Čuječa vzgoja v času korone

Noah Charney: Ameriška pozitivnost

V naslednjih 14 dneh na voljo še:

22. 1. 2022 – Vzgoja otroka športnika

26. 1. 2022 – Zakaj moramo imeti burna družinska nedeljska kosila z najstnikom?

29. 1. 2022 – V življenju ni nagrad in kazni, ampak le posledice – ugodne in neugodne

2. 2. 2022 – Stradam, da nadzorujem svoje življenje (anoreksija)

5. 2. 2022 – Vrtec, šola, kariera

Predavanje za starše: Zahtevne okoliščine v družinah: Ločitev

Izbrano

Spoštovani starši!

Zavod PIKA vas vabi na predavanje z naslovom Zahtevne okoliščine v družinah: Ločitev, ki bo v ponedeljek, 8. novembra 2021, od 17.00 do 18.30 ure, po spletu-v orodju ZOOM. Predavanje bo imela ga. Niki Jakol, univ. dipl. psihologinja. Vabljeni ste starši otrok do 18. leta starosti.

Udeležba je brezplačna, potrebna je predhodna prijava. Elektronske prijave bodo odprte v petek 22. oktobra 2021, ob 12.00 uri. Prijavite se s klikom na povezavo: https://1ka.arnes.si/a/31294 Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan e-naslov, njihovo povratno sporočilo (iz e-naslova Arnes-1KA).

Več informacij o predavanju je v priloženemu vabilu in na spletni strani: https://icpika.si/za-starse-seminarji-predavanja-delavnice/predavanje-po-spletu-zahtevne-okoliscine-v-druzinah-locitev/

Objavljen je tudi seznam preostalih predavanj za starše, ki jih bodo imeli v tem šolskem letu: https://icpika.si/sole-za-starse-v-solskem-letu-2021-2022/

Lepo vabljeni!

Akcija POKLONI ZVEZEK

Izbrano

Spoštovani starši in učenci,

vabimo vas k sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Slovenska karitas želi zbrati čim več novih, velikih in praviloma črtanih zvezkov za preko 12.000 socialno ogroženih osnovnošolcev. Poklonjeni zvezek ali zvezke naj učenci prinesejo v šolo najkasneje do 1. 6. 2021. Nato jih bomo predali na karitas.

Hvala za vašo solidarnost!

Vabilo na predavanje za starše: SMRT V DRUŽINI – kako jo razumeti in odžalovati

Izbrano

Spoštovani.

Starše vabimo na  predavanje z naslovom SMRT V DRUŽINI – kako jo razumeti in odžalovati, ki bo v ponedeljek, 12. aprila 2021, od 17.00 do 18.30. Predavanje bo potekalo po spletu, v orodju ZOOM (predavanja ne snemamo). Predavanje bo imela Niki Jakol, univ. dipl. psihologinja

Predavanje je namenjeno staršem predšolskih in šolskih otrok. Želimo si, da se na predavanje prijavijo starši, ki jim je predavanje tudi namenjeno in ne strokovni delavci. Udeležba je brezplačna, potrebna je predhodna prijava.

Elektronske prijave odpremo v četrtek, 1. aprila 2021, ob 12.00. Prijave zbiramo izključno preko e-prijavnice, ki bo odprta od 12.00 ure naprej. Prijavite se s klikom na povezavo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHrRZFiXWQMuyaYEbIc7ttr8dHOW6Gi-mXWk_-3npfaKrjmw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Vaša prijava je zabeležena, če dobite nekaj minut po prijavi na vpisan e-naslov, naše povratno sporočilo.

Več informacij o predavanju je v priponki in na spletni strani: https://icpika.si/za-starse-seminarji-predavanja-delavnice/predavanje-po-spletu-smrt-v-druzini-kako-jo-razumeti-in-odzalovati/

Veseli bomo, če informacijo delite z drugimi starši. Hvala.

Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika

Tel.št.: 01/ 4342-360

www.icpika.si

Predavanje za starše: Živeti z epilepsijo pri otroku

Izbrano

Spoštovani!

Starše vabimo na  predavanje z naslovom Živeti z epilepsijo pri otroku, ki bo v ponedeljek, 25. januarja 2021, od 17.00 do 18.30. Predavanje bo potekalo po spletu, v orodju ZOOM.

Predavanje je namenjeno staršem otrok in mladostnikov, ki imajo epilepsijo. Želimo si, da se na predavanje prijavijo starši, ki jim je predavanje tudi namenjeno in ne strokovni delavci. Udeležba je brezplačna, potrebna je predhodna prijava.

Predavanje bo imela dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med. spec. pediatrije in spec. otroške nevrologije, ESRS somnolog.

Več o predavanju in prijavi si lahko pogledate na spodnji povezavi:

Lepo vas pozdravljamo,

pedagoginje OŠ Oskarja Kovačiča

20. 11. 2020_ SVETOVNI DAN OTROKA

Izbrano

Jutri, v petek, 20. 11. 2020 obeležujemo UNICEF-ov svetovni dan otrok, ki letos sovpada z 31. obletnico Konvencijo o otrokovih pravicah.

Ta pomemben dan bo v Sloveniji potekal pod sloganom »vKLJUČite me, sem KLJUČ do rešitve«. Otroci bodo namreč sprejemali zaobljube za boljši svet in k temu pozivali tudi odrasle.

Svetovni dan otrok bo tudi letos potekal v znamenju UNICEF-ove modre in pod ključnikom #zavsakegaotroka. Posamezniki, podjetja in institucije po vsem svetu se na ta dan obarvajo v modro in s tem izkažejo podporo otrokom.  Zakaj? Ker je modro, da podpiramo otroke. Ker je modro, da otroke postavljamo v središče naših sprememb. Ker je modro, da sledimo dobrim zgledom. Ker je modro, da razmišljamo o prihodnosti. Ker naš modri planet potrebuje, da postopamo modro.

V petek, 20. novembra ob 10. uri, bo potekal tudi spletni dogodek – delavnica za spremembe, kjer bodo sodelovali otroci z vse Slovenije, UNICEF-ovi Junior ambasadorji in mediji. Otroke pa bo podprl tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

»Čas je, da vsi skupaj začnemo upoštevati otroke pri ustvarjanju skupne prihodnosti in jim slediti, ko nas učijo s svojim zgledom. Otroci, kot nosilci sprememb, se namreč zavedajo, da je odgovornost za svet, ki si ga želijo, tudi na njih,« poudarja Tomaž Bergoč, izvršni direktor UNICEF-a Slovenija. 

Sprejmite zaobljubo tudi vi, podprite otroke in pomagajte graditi boljšo prihodnost za vse. Delite svoje zaobljube na http://www.svetovnidanotrok.si/ in na družbenih omrežjih z #zavsakegaotroka.

Kaj pravzaprav so otrokove pravice, pa si lahko ogledate na spodnjem posnetku avtorice Lucije Čirović.

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

Izbrano

16. november je mednarodni dan strpnosti. Generalna konferenca UNESCO ga je razglasila leta 1995 v Deklaraciji o načelih strpnosti, z njim pa ozavešča javnost o pomenu strpnosti in poudarja nevarnosti nestrpnosti.

Želimo vas samo na kratko opomniti, da je strpen odnos do sebe in vseh ljudi okoli nas temeljni pogoj za dobre medosebne odnose, ki so prav v tem času epidemije zelo pomembni.

Motnje tikov – spletno izobraževanje

Izbrano

Spoštovani starši!

V ponedeljek, 23. 11., bo od 17.00 do 18.30 potekalo spletno predavanje na temo Motnje tikov. Potekalo bo preko programa ZOOM.

Predavanje bo vodila doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije in je namenjeno staršem otrok in mladostnikov s tiki. Udeležba na predavanju je brezplačna, je pa potrebna prijava preko spletnega obrazca: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKkyxNHoZ3QLRzIJJ0R22mHEbSyqeSBpoC9lGcMH0Vveh20Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Prijave bodo odprte do četrtka, 12. 11., do 12. ure. Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan e-naslov, naše povratno sporočilo.

 Več informacij o vsebini predavanja je v priponki in na njihovi spletni strani:

Lepo vas pozdravljamo,

pedagoginje OŠ Oskarja Kovačiča

Brezplačni telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19: 080 51 00

Izbrano

Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 bodo 24 ur na dan, vse dni v tednu strokovno pomoč nudili izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja. S telefonom želijo zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami.

Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Društva psihologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samarijan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze prijateljev mladine Slovenija – TOM telefon.

Telefon je namenjen krajšim pogovorom za:

 • čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze in drugih čustvenih stanj ter z njimi povezanih odzivov;
 • podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo COVID-19;
 • podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni COVID-19;
 • podporo ob soočanju z izgubo zaposlitve, čakanjem na delo ali težavah, povezanih z delom od doma;
 • priporočila in podporo pri usklajevanju delovnih obveznosti in družinskega življenja;  
 • podporo pri soočanju z osebnimi stiskami in s težavami v medosebnih odnosih v času izolacije;
 • podporo pri drugih izzivih, ki jih prinaša trenutna situacija.

Za vsa vprašanja v zvezi s koronavirusom SARS CoV-2 (boleznijo COVID-19) in ukrepi, povezanimi z njim, pa še vedno velja, da se obrnete na Klicni center za informacije o novem koronavirusu 080 1404 ali obiščete spletno stran NIJZ oz. vladno spletno stran.

Prijazno vabljeni, da pokličete, delite svojo stisko, prejmete čustveno podporo, informacije.

To, da se obrnemo po pomoč in delimo svojo stisko, je znak naše moči.

Šola za starše_Vabilo na 2. predavanje

Izbrano

Spoštovani starši,

torek 10. 11. 2020 ob 17. uri, vas vljudno vabimo na brezplačno spletno predavanje z naslovom

ČUSTVENA INTELIGENTNOST V DRUŽINI, ki ga bo izvedla ga. Nina Kočar, v sklopu programa Zavestno starševstvo, Mestne ZPM Ljubljana.

Več o vsebini predavanja si lahko ogledate TUKAJ.

Vsem prijavljenim bomo na elektronske naslove poslali povezavo do predavanja. Predavanje bo potekalo preko aplikacije Zoom.

Vljudno vabljeni!

Tina Zobec Pirnat, svetovalna delavka

Predlog in vloga za kritje stroškov zimskih počitnic, tabora, letovanja in drugih aktivnosti ZPMS iz sredstev humanitarnih akcij

Izbrano

Spoštovani starši,

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič Rudnik je na našo šolo poslala predlog, da bi se v njihove brezplačne akcije, kot so razdeljevanje hrane, šolskih potrebščin, obleke, obutve in ostalih dobrin ter vključitev otrok v brezplačno letovanje/zimovanje vključili tudi otroci, ki prihajajo iz socialno šibkih družin. Vključitev v posamezno akcijo je prostovoljna, vendar je za vključitev potrebno soglasje staršev.

V kolikor ste se znašli v finančni in materialni stiski se lahko do ponedeljka, 9. 11. 2020, obrnete na šolsko svetovalno delavko, gospo Tino Zobec Pirnat, na telefonski številki 01/280 91 25 ali na elektronski naslov: tina.zobec-pirnat@guest.arnes.si, pri kateri boste lahko dobili obrazec za vključitev v posamezne humanitarne akcije.

Želim vam vse dobro.

Tina Zobec Pirnat, svetovalna delavka

Brezplačne jesenske počitnice v Otroškem letovišču Pacug v okviru ZPM Ljubljana Vič-Rudnik

Izbrano

Spoštovani starši,

ZPM Ljubljana Vič-Rudnik želi v času jesenskih počitnic (24. 10. – 1. 11. 2020) otrokom iz socialno manj spodbudnega okolja omogočiti brezplačne počitnice v Otroškem letovišču Pacug. Letovišče je odmaknjeno iz mestne okolice in ponuja varno okolje z distanco in možnost majhnih skupin. Na zvezi se zavedajo odgovornosti in s skrbnim delovanjem za celosten zdrav razvoj otrok pripravljen program počitnic vsak dan dopolnjujejo s smernicami za izvedbo z varnimi zdravstvenimi pogoji.

Počitnice bodo potekale v skladu z aktualnimi priporočili NIJZ. Skupine otrok bodo manjše (do 9 otrok istega spola). Za otroke bo skrbel vzgojitelj, otroke pa bo spremljal tudi pedagoški vodja letovanj in medicinsko osebje.

Letovanje bo izvedeno v kolikor bodo to dopuščali pogoji s strani NIJZ RS in se ne bodo zaostrovali. ZPM LJ. Vič-Rudnik si pridržuje pravico, da v primeru ˝višje sile˝ odpove letovanje.

V kolikor bi želeli, da bi se vaš otrok udeležil brezplačnega letovanja v Otroškem letovišču Pacug v okviru ZPM Ljubljana Vič-Rudnik se obrnite na svetovalno delavko Tino Zobec Pirnat, ki je dosegljiva na telefonski številki: 01/ 280 91 25 in elektronskem naslovu: tina.zobec-pirnat@guest.arnes.si.

Več informacij o brezplačnih jesenskih počitnicah lahko pridobite tudi na ZPM.

Želimo vam vse dobro,

Tina Zobec Pirnat, svetovalna delavka

Šola za starše_Vabilo na 1. predavanje

Izbrano

Spoštovani starši,

V sredo 7. 10. 2020 ob 17. uri, vas vljudno vabimo na brezplačno predavanje z naslovom

OSEBNE KOMPETENCE OTROK, KOT OSEBNI KAPITAL ZDRAVEGA RAZVOJA POSAMEZNIKA,

ki ga bo izvedel g. Damjan Habe, v sklopu programa Zavestno starševstvo, Mestne ZPM Ljubljana.

Več o vsebini predavanja si lahko preberete TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

Tina Zobec Pirnat, svetovalna delavka

Počitniško varstvo in poletne počitnice v okviru Zveze prijateljev mladine Ljubljana

Izbrano

Spoštovani starši.

Zveza prijateljev mladine v Ljubljani in Zavod za letovanje in rekreacijo otrok že vrsto let izvajajo programe počitniškega varstva (na osnovi razpisa Mestne občine Ljubljana) in letovanja osnovnošolskih otrok v času poletnih počitnic. Letovanje izvajajo v počitniških domovih ob morju, s katerimi upravljajo in so v lasti Mestne občine Ljubljana. V letošnjem letu bodo odpeljali na brezplačno letovanje več kot 500 otrok iz področja Ljubljane.

Tudi letos so pripravili katalog programov v času poletnih počitnic,  ki vključuje programe počitniškega varstva v Ljubljani in programe počitnic v počitniških domovih. Zaradi posebnih razmer je pripravljen v elektronski obliki: MZPM pocitnice 2020

Zaradi daljše odsotnosti iz šole in izrednih razmer, menimo, da bodo programi počitniškega varstva in letovanja v letošnjih poletnih počitnicah zelo dobrodošli za otroke in tudi starše. Otroci se bodo po dolgem času lahko družili s sovrstniki in nabrali energijo za vstop v novo šolsko leto.

S prijaznimi pozdravi,

Tina Zobec Pirnat, svetovalna delavka

BREZPLAČNA UČNA POMOČ ZA UČENCE OŠ

Izbrano

BREZPLAČNA UČNA POMOČ ZA UČENCE OŠ
Na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani je za dijake drugega letnika vsako leto ena od dejavnosti ob pouku tudi SOCIALNI PRAKTIKUM. Dijaki tri dni v marcu prostovoljno delajo v različnih ustanovah, npr. v domovih za ostarele, v vrtcih, nudijo pomoč pri učenju osnovnošolcem, pomagajo v Kliničnem centru, delajo z brezdomci itd.
Letos zaradi epidemije tega niso mogli izvesti v običajni obliki. Ker pa bi dijakom vseeno radi omogočili izkušnjo prostovoljstva, vsem osnovnošolcem, ne le tistim z odločbami, ponujajo brezplačno učno pomoč, ki bi bila seveda na daljavo, z vednostjo šolske svetovalne delavke ter soglasjem učenca in njegovih staršev.
Če bi bil kdo od vas zainteresiran za tako sodelovanje, naj se čimprej javi koordinatorki Marjeti Hočevar na e-naslov: marjeta.hocevar@stanislav.si .
Ime šole in ime svetovalne delavke ter njen kontakt bi že naslednji teden posredovali dijakom, da bo lahko pomoč čim prej stekla.

Izbrano

Dragi starši,
z vami želim deliti pismo francoskega ministrstva za šolstvo, ki sem ga prevedenega zasledila na FB in se mi zdi vreden branja…
Spoštovani starši s šolskimi otroki!
Morda otrokom nameravate ustvariti natančen urnik dela. Imamo velika pričakovanja glede učenja, otroci imajo obveznosti, veliko spletnih dejavnosti, poskusov in raznih poročil. Tehnologijo jim omejujete, dokler ne storijo vsega dela za šolo! Toda zadeva je sledeča …
Tako kot mi, so zdaj prestrašeni tudi naši otroci. Naši otroci ne samo da slišijo, kaj vse dogaja okoli njih, temveč tudi čutijo našo nenehno napetost in tesnobo. Še nikoli niso doživeli česa takega. Čeprav se ideja, da 4 tedne ne greš v šolo, sliši super, bi si to verjetno predstavljali drugače, kot zabaven čas, kot so poletne počitnice, ne pa kot resničnost, da bi bili ujeti doma in ne bi videli svojih prijateljev.
V naslednjih nekaj tednih se bodo vedenjske težave vaših otrok povečevale. Pričakujemo lahko strah, jezo ali protest, da stvari ne morejo narediti normalno. V naslednjih tednih boste lahko opazovali več napadov, izbruhov jeze in opozicijskega vedenja. To je normalno in se v teh okoliščinah pričakuje.
Kar zdaj potrebujejo otroci, je, da se počutijo dobro in ljubljeno. Potrebujejo občutek, da bo vse v redu. In to bi lahko pomenilo, da boste morali prilagoditi svoj urnik in se posvetiti otrokom še nekoliko več. Morda pečii piškote, ustvarjati, se igrati družabne igre in si skupaj ogledati filme. Lahko naredite kak eksperiment ali poiščite virtualne izlete v živalski vrt. Skupaj z vso družino preberite knjigo in se o njej pogovorite. Pokukajte pod tople odeje in ne storite ničesar.
Naj vas ne skrbi, kaj bo, ko bodo šli nazaj v šolo. Vsak otrok je v tej barki in vse bo v redu. Ko se vrnemo v razred, bomo prilagodili pouk in nadaljevali tam, kjer pač so. Učitelji so pripravljeni na to! Ne prepirajte se s svojimi otroki, ker nočejo računati. Ne vpiti na svoje otroke, ki ne sledijo programu. Ne porabljajte nepotrebnega časa…
Kar vam želimo položiti na dušo, je naslednje: Na koncu bo duševno zdravje naših otrok pomembnejše od njihovih akademskih sposobnosti. In tisto, kar so čutili v tem času, bo še dolgo ostalo v spominu. To, kar so počeli v teh štirih tednih.
Zapomnite si to vsak dan!
Tina Zobec Pirnat, svetovalna delavka

POTREBA PO RAČUNALNIKIH

Izbrano

Spoštovani starši in vsi ljudje dobre volje!

Uvedba pouka na daljavo kot posledica ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa  pri družinah povzroča najrazličnejše zadrege in stiske. Ena najbolj očitnih je gotovo nenadna potreba po računalnikih.

Ker za delo na daljavo vsi naši učenci nimajo računalnikov oziroma se zaradi večjega števila otrok v družini pojavlja potreba po več računalnikih, vas prosimo, da nam pomagate s tem, da jim podarite ali posodite rabljen in delujoč računalnik, ki ga trenutno ne potrebujete.

Nekateri starši so se že odzvali in smo jim za to zelo hvaležni.

V primeru, da bi računalnik lahko podarili ali posodili, se obrnite na računalničarko, Sandro Toni, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu:  rac.ososkar@guest.arnes.si

Učenci in starši, ki potrebujejo pomoč, vam bodo zelo hvaležni.

Lep pozdrav in vse dobro,

Tina Zobec Pirnat, svetovalna delavka

Pridobivanje ocen in stiske šolarjev

Te dni v šoli učenci pridobivajo še zadnje ocene in za mnoge od njih to predstavlja velik stres. Poslušajte podkast s strokovnjakinjo Ulo Gojo in spoznajte, kako jim lahko pomagate prebroditi to viharno obdobje. Razkrili pa vam bomo tudi pet učinkovitih tehnik za premagovanje stresa pred pisanjem testa. Celoten podkast je na voljo TUKAJ.

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta.

Šolska svetovalna služba