VPIS V SŠ

ROKOVNIK  za prijavo in vpis kandidatov v 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2024/2025

 15.1.2024 – Objava razpisa za vpis v srednje šole 2024/2025 (MIZŠ)

16. in 17. 2. 2024 Informativni dnevi v srednjih šolah (virtualno)
do 4. 3. 2024 Rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v SŠ programe, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).
8.–20. 3. 2024 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti, oddaja dokazil o psihofizičnih sposobnosti. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih nadarjenosti, znanja in spretnosti in izpolnjevanju posebnega vpisnega programa športnih gimnazij (do 28.  marca 2024).
do 2. 4. 2024 Rok za prijavo za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2024/2025.
8. 4. 2024 do 16.00 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis (MIZŠ- internet).
do 23. 4. 2024  Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2024/2025.
do 24. 5. 2024 Javna objava omejitev vpisa za 2024/2025 (spletna stran MIZŠ).
do 29. 5. 2024 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (srednje šole).

17. 6.–21. 6. 2024,

do 14. ure

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol).

do 21. 6. 2024,

do 14. ure

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu (SŠ).

do 21. 6. 2024,

do 16. ure

Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ).

do 26. 6. 2024,

do 15. ure

Prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka.

do 2. 7. 2024,

do 15. ure

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (SŠ).

do 3.7. 2024,

do 14. ure

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka.

do 4. 7. 2024,

do 14. ure

Objava še prostih mest za vpis na srednje šole (spletna stran MIZŠ).
do 30. 8. 2024 Prijava in vpisa kandidatov na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta.
   
   

KARIERNA ORIENTACIJA 

Na taboru bomo  z učenci 9. razreda izvedli KARIERNI DAN, v sklopu katerega učenci pridobijo osnovne informacije glede vpisa v srednjo šolo in izbiro poklica. V sklopu  kariernega dne bodo učenci deležni petih ur karierne orientacije z vodenimi video predstavitvami in delavnico z naslovom: “Moja prihodnost, zame priložnost”. Učence bomo seznanili  z dejavniki poklicnega odločanja, srednješolskimi programi, potekom vpisa in rokovnikom za vpis v srednje šole. Izpolnili bodo Vprašalnik o poklicni poti (e-VPP), pregledali pomembne spletne strani na področju karierne orientacije (opisi poklicev, video predstavitve poklicev) ter izračunali točke za vpis. Pregledali bodo opise zanimivih poklicev ter načrtovali svojo karierno pot.

15. 1. 2024 izide Razpis za vpis v SŠ , v katerem bodo predstavljeni vsi programi, ki jih v šolskem letu 2023/2024 ponujajo srednje šole.

20. in 21. 1. 2024 bo na Gospodarskem razstavišču potekal sejem Informativa, na katerem se predstavijo številne srednje, višje in visoke šole ter univerze in delodajalci.

Z vsakim učencem bodo opravljeni individualni razgovori o poklicni odločitvi oz. izbiri šole. Po potrebi se lahko razgovora udeležijo tudi starši.

Učenci, ki imajo težave pri odločanju o karierni smeri, bodo spoznali uporabo spletnega programa Kam in kako. Povezava do vprašalnika: https://www.kaminkako.si/kudos#/ . Vprašalnik je spletni in ga opravijo učenci doma s pomočjo uporabniškega imena in elektronskega naslova. Geslo za dostop pa pridobijo pri ŠSS. 

Učenci bodo sproti obveščeni o dnevih odprtih vrat na posameznih srednjih šolah preko kanala Teams (KARIERNA ORIENTACIJA).

16. in 17. 2. 2024 potekajo informativni dnevi na srednjih šolah.

Vsem kandidatom svetujemo, da si podrobno pogledajo spletne strani šol, v katere se želijo vpisati oziroma jih zanimajo. Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/  je objavljen seznam vseh srednjih šol, skupaj s seznamom izobraževalnih programov, ki jih te šole izvajajo, s povezavami do njihovih spletnih strani.  

VPIS V SREDNJE ŠOLE

Od 24. do 27.3 2024, bomo z učenci na šoli izpolnjevali Prijave za vpis. V prijavnem roku (do 2.4.2024) se vsak učenec prijavi v en izobraževalni program na eni šoli. Prijavnico lahko v soglasju s starši odda šola. Učenec lahko odda prijavnico osebno na izbrani šoli, jo pošlje s priporočeno pošiljko ali elektronsko podpisano po elektronski pošti. V roku dvajsetih dni od zaključka prijavnega roka je možen prenos prijave na katerokoli drugo šolo.
Ob omejitvi vpisa se vsi prijavljeni na posamezni program uvrstijo na izbirni seznam glede na doseženo število točk.
Točke se izračunajo iz zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, maksimalno število točk je 175. V primeru vpisa v športni oddelek gimnazije se upoštevajo še športni dosežki, ki prinesejo 5 ali 10 točk, ob vpisu v umetniško gimnazijo pa preizkus nadarjenosti.

Izbirni postopek se nato izvede v dveh krogih:

 • 1. Prvi krog:
  • Če je prijav v posamezni program več kot je prostih mest se vpis omeji.
  • Zapolni se 90% prostih mest.
 • 2. Drugi krog
  • Zapolni se preostalih 10 % prostih mest.
  • Vsak kandidat po prednostnem vrstnem redu navede največ deset izobraževalnih programov v katere se želi vpisati. Sprejet je v prvi program, za katerega ima dovolj točk.
  • Če je prijav v posamezni program več kot je prostih mest se vpis omeji.

Vsi, ki v izbirnem postopku niso bili izbrani ali se niso prijavili v noben program, pa se lahko najkasneje do začetka šolskega leta vpišejo v programe, ki še imajo prosta mesta po obeh krogih.

Tabela za izračun točk je dostopna na spletni strani MIZŠ.

DODATNE INFORMACIJE

Na spletni strani https://slovenskesrednjesole.si/ si lahko ogledate predstavitve srednjih šol in programov po posameznih regijah v Sloveniji.

Na spletni strani www.mojaizbira.si najdete dodatne informacije o srednjih šolah, programih in poklicih (videoposnetki poklicev, opisi srednjih šol in opisi poklicev).

Na spletni strani dijaški.net  dobite tudi informacije o pogojih za sprejem v dijaške domove, točkovalnem sistemu, pogojih za vpis, omejitve vpisa za preteklo leto…

Nekaj uporabnih povezav:

Kam in kako- učenci pridobijo geslo pri šolski svetovalni službi

Video navodilo o uporabi programa Kam in kako

Vprašalnik za učence eVPP – gesla dodeli Zavod za zaposlovanje in ga izpolnjujemo v šoli.

V primeru pouka na daljavo bomo z učenci izpolnjevali vprašalnik elektronsko, z vodenjem preko videokonference. Na spodnji povezavi je Zavod RS za zaposlovanje pripravil navodila za učence, kako reševati vprašalnik eVPP – navodila za učence.

KAKO DO INFORMACIJ O POSTOPKU VPISA, RAZPISU ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE, MERILIH ZA VPIS, OMEJITVAH V SREDNJIH ŠOLAH

DEJAVNOSTI, KI JIH NUDI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE :

 1. Zavod za zaposlovanje v okviru svojih Kariernih središč organizira Individualno informiranje in karierno svetovanje za učence in starše.

NOVO: BREZPLAČNO KARIERNO SVETOVANJE od 12.2. do 16.2.2024. Več na slednji povezavi: Svetovanje-na-mestu.pdf (vkotocka.si)

 1. Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje lahko dostopate do Centra za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS), kjer so na voljo podrobnejši opisi poklicev.

DEFICITARNI POKLICI (poklicna in srednješolska izobrazba)

 • kamnosek,
 • mehatronik operater,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • elektrikar/elektrikarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva

Dijaki 1. letnikov v spodnje programe imajo možnost pridobiti štipendijo za deficitarne poklice.

DEFICITARNI POKLICI (visokošolska izobrazba)

 • tehnični: strojništvo, elektrotehnika, informatika, računalništvo, gradbeništvo, lesarstvo
 • naravoslovni: kemija, farmacija, zdravstvo – medicina, fizika, matematika
 • družboslovni: specialna pedagogika, družboslovna informatika, nekateri pedagoški poklici
 • humanistični: jezikoslovje
 • umetniški: glasbeniki – različni

Kaj ti pomaga pri poklicni odločitvi

 • Svoje interese spoznavaj in uresničuj doma in v šoli. Nauči se domačih opravil.
 • Vključuj se v krožke, interesne dejavnosti, tečaje, klube itd. Spretnosti, ki jih razvijaš, ti bodo prišle prav v življenju.
 • S starši, sorodniki in drugimi odraslimi se pogovarjaj o njihovem poklicu in delu. Obišči jih na delovnem mestu.
 • Razmisli, kako bi ti doživljal takšno delo ali poklic.
 • Razmišljaj o sebi in svoji poklicni poti.
 • Zastavi si čim bolj jasne karierne cilje.
 • Izberi primeren program, izbirne vsebine, interesne dejavnosti.
 • Starši ti pri izbiri poklica lahko pomagajo in svetujejo, a vedi, da je končna odločitev le tvoja.

Kako izbrati šolo

 • Pojdi na pogovor o svoji karierni poti v svetovalno službo.
 • Pogovarjaj se s starši, znanci in srednješolci o njihovih izkušnjah v srednji šoli.
 • Mogoče vedo informacije, ki te zanimajo.
 • Obišči Informativo, ki bo v januarju na Gospodarskem razstavišču (sejem srednjih šol, visokih šol in fakultet).
 • Izkoristi informativne dneve, da obiščeš čim večje število različnih srednji šol.

Kako izbrati program

 • Različni programi vodijo do različnih poklicev. Vprašaj se, če ti takšna karierna pot odgovarja.
 • Programi imajo različne vpisne pogoje. Preveri, če jim zadostuješ.
 • Razmišljaj o nadaljevanju šolanja.
 • Preberi predmetnik programa. So ti predmeti zanimivi?
 • Šole ponujajo tudi prehode med različnimi programi. Tako lahko spremeniš svoj program tudi med samim šolanjem.

Štipendije

Na strani  Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije so informacije o:

 • Zoisovih štipendijah
 • Kadrovskih štipendijah
 • Državnih štipendijah
 • Štipendijah za izobraževanje v tujini
 • Štipendijah državnih organov