MATEMATIKA

1. Seštevanje

 • Seštevanju v obsegu do 100

 • Pisno seštevanje brez prehoda:

2. Odštevanje

 • Pisno odštevanje brez prehoda:

3. Množenje

 • Večkratniki števila 10

 • Utrjevanje poštevanke z risanjem:

 • Utrjevanje poštevanke z igro

 • Pisno množenje z enojnim prehodom:

 • Pisno množenje z dvema prehodoma

4. Deljenje

 • Pisno deljenje z večkratniki števila 10

 • Pisno deljenje z enomestnim deliteljem

 • Pisno deljenje z dvomestnim številom

5. Seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje (računske operacije)

6. Geometrija

 • Daljica, poltrak, premica

 

 • Načrtovanje kvadrata

 • Obseg lika

 • Krog, krožnica in en kup črt 🙂

 • Risanje krožnice s šestilom

7. Enačbe

8. Neenačbe

9. Prostornina

10. Ploščina

11. Kvader in kocka, mreža

 

12. MATA NA IZI (razlaga učne snovi)

https://www.youtube.com/results?search_query=mata+na+izi