DUŠEVNO ZDRAVJE UČENCEV NAŠE ŠOLE IN PROJEKT: KAKO SE POČUTIŠ?

Izbrano

V letošnjem šolskem letu 2023/24 se bomo, v skladu našim krovnim vzgojnim načrtom (dostopen na povezavi: https://oskarjevasvetovalnica.splet.arnes.si/files/2023/10/VZGOJNI-NACRT-DUSEVNO-ZDRAVJE-23_24-1.pdf) , posvetili duševnemu zdravju učencev naše šole, saj jih želimo čim bolje opremiti za njihov prehod v odraslo obdobje. Skupaj z Unicefovim projektom: KAKO SE POČUTIŠ? bomo v času pouka in s pomočjo učiteljev v šoli izvajali mesečne delavnice iz različnih sklopov duševnega zdravja (čustva, stres, tesnoba, pozitivnost, jeza, osamljenost, odnosi, sreča, sočutje, funkcionalno izražanje čustev). Naš namen je načrtno razvijati zavedanje o pomenu le-tega in opremljati otroke, prav tako tudi starše in zaposlene, z znanjem, ki ga potrebujemo za krepitev psihološke prožnosti (odpornosti, rezilientnosti) v današnji družbi. Takšno ozaveščanje pripomore k zgodnjemu prepoznavanju duševnih stisk in zmanjšanju porasta le-teh pri otrocih in mladih.

O izvedbi projekta: Kako se počutiš? ste bili s strani razrednikov na prvem roditeljskem sestanku seznanjeni tudi starši. V izvedbo projekta ste poleg otrok neposredno vključeni tudi vi, zato bo za vas na šoli izvedeno tudi 90 minutno interaktivno predavanje, pripravljeno s strani družinskega in zakonskega terapevta. Udeležba je priporočljiva, saj bomo le z roko v roki (šola in starši) lahko dosegli boljše zavedanje otrok o duševnemu zdravju ter s tem pripomogli k bolj zdravemu, odprtemu in prijetnemu vzdušju v šoli, kakor tudi doma. O datumu izvedbe omenjenega predavanja boste pravočasno obveščeni.

Več koristnih informacij in nasvetov o prepoznavanju duševnih stisk ter o projektu Kako se počutiš? je dosegljivih na spodnjih povezavah:

AKTIV ŠSS